เข้าสู่ระบบ

บทความ
ไม่พบข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา
2 เมษายน 2566

ลิงค์เพื่อนบ้าน
ไม่พบข้อมูล

รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


สถิติของเว็บไซต์
24/07/2562
02/03/2566
772952
17119

ติดต่อเรา

รายละเอียดลักษณะโครงการ 

รายละเอียดลักษณะโครงการฯ

               จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่งผลให้ชุมชนเกิดความความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลพร้อมทั้งออกแบบเพื่อก่อสร้างเพื่อให้ถนนของโครงการฯป้องกันน้ำล้นตลิ่งและให้ถนนของโครงการฯเป็นแก้ปัญหาอุทกภัยของประชาชนในระยะยาว โดยเป็นการก่อสร้างปรับปรุงถนน กส.4073 เดิมแยกจาก ทล.2367 ความยาวทั้งหมดของโครงการฯ 19.8935 กิโลเมตร โดยมีลักษณะการก่อสร้างดังนี้

     - กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่19+893.5 ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไม่มีไหล่ทาง ความยาวทั้งหมด 19.8935 กิโลเมตร

     - ก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งในบริเวณที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีเพื่อป้องกันการกัดเซาะ มีความยาว 780 เมตร

     - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมบานประตูชลประทาน จำนวน 8 แห่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ตามกม.ต่างๆดังนี้

กมที่ 1+919 ขนาด 1-1.00*1.00                 จำนวน 1 แห่ง

กมที่ 2+974 ขนาด 1-1.00*1.00                 จำนวน 1 แห่ง

กมที่ 6+922 ขนาด 1-1.00*1.00                 จำนวน 1 แห่ง

กมที่ 8+415 ขนาด 1-1.00*1.00                 จำนวน 1 แห่ง

กมที่ 9+076 ขนาด 1-1.00*1.00                 จำนวน 1 แห่ง

กมที่ 9+873 ขนาด 1-1.00*1.00                 จำนวน 1 แห่ง

กมที่ 16+680 ขนาด 1-1.00*1.00               จำนวน 1 แห่ง

กมที่ 17+920 ขนาด 1-1.00*1.00               จำนวน 1 แห่ง