5. งานตัดเกรดดินถมคันทาง 

 งานตัดเกรดดินถมคันทาง

 

กม.0+100 - 1+500 ด้านซ้ายทาง

   

 

กม.1+500 - 2+600 ด้านขวาทาง

   

 

 กม.1+500 - 2+600 ด้านซ้ายทาง