3. งานลงวัสดุดินถมคันทาง 

งานลงวัสดุดินถมคันทาง

 

ชั้น 1 กม.12+550-12+600 ด้านขวาทาง

   

 

ชั้น 4 กม.16+000 - 16+400 ด้านซ้ายทาง

   

 

ชั้น 7 กม.8+500-8+650 ด้านซ้ายทาง