2. งาน Scarify & Mix บดอัดดินถมคันทาง 

 งาน Scarify & Mix บดอัดดินถมคันทาง

 

ชั้นที่ 1 กม.5+150 - 5+350 ด้านซ้ายทาง

    

 

ชัันที่ 2 กม.11+700 - 11+950 ด้านขวาทาง

   

 

ชั้นที่ 3 กม.5+350 - 5+600 ด้านขวาทาง