1. งาน Clearing & Benching 

 งาน Clearing & Benching

 

กม.17+450 - 17+550 ด้านขวาทาง

   

 

กม.18+225 - 18+475 ด้านขวาทาง