3. งานลงวัสดุดินถมคันทาง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

งานลงวัสดุดินถมคันทาง

กม.16+100 - 16+300 ด้านซ้ายทาง

  

กม.16+850 - 17+000 ด้านขวาทาง

  

กม.8+575-8+650 ด้านซ้ายทาง