4. งาน Scarify & Mix Process บดอัดดิน เดือนมกราคม 2563 

 4. งาน Scarify & Mix Process บดอัดดิน

Scarify & Mix Process ดินถม ชั้น 1 กม. 0+000 - 0+100 ด้านขวาทาง

 

 

 

Scarify & Mix Process ดินถม ชั้น 2 กม. 18+450 - 19+000 ด้านซ้ายทาง

 

 

 

Scarify & Mix Process ดินถม ชั้น 3 กม. 3+300 - 4+050 ด้านขวาทาง

 

 

 

Scarify & Mix Process ดินถม ชั้น 4 กม. 4+000 - 5+000 ด้านซ้ายทาง

 

 

 

Scarify & Mix Process ดินถม ชั้น 5 กม. 4+000 - 5+000 ด้านซ้ายทาง