3. งานลงวัสดุดินถมคันทาง เดือนมกราคม 2563 

 3. งานลงวัสดุดินถมคันทาง

ลงวัสดุดินถมคันทาง ชั้น 1 กม. 0+000 - 0+100 ด้านขวาทาง

 

 

ลงวัสดุดินถมคันทาง ชั้น 2 กม. 18+350 - 19+000 ด้านซ้ายทาง

 

 

 

ลงวัสดุดินถมคันทาง ชั้น 3 กม. 19+700 - 19+893 ด้านขวาทาง 

  

    

 

 ลงวัสดุดินถมคันทาง ชั้น 4 กม. 4+750 - 5+025 ด้านซ้ายทาง

 

 

 

ลงวัสดุดินถมคันทาง ชั้น 5 กม. 1+450 - 1+750 ด้านซ้ายทาง