1. งานเคลียร์ริ่ง เดือนมกราคม 2563 

1.งานเคลียร์ริ่ง

ด้านซ้ายทาง กม. 2+800 - 3+300 

    

 

ด้านขวาทาง กม. 15+050 - 15+200