4 งานลงดินถม เดือนธันวาคม 2562 

4 งานลงดินถม เดือนธันวาคม 2562

ชั้น 1 กม.ที่ 18+450 - 19+000 LT

              

            

ชั้น 2 กม.ที่ 0+500 - 0+800 LT

          

          

ชั้น 2 กม.ที่ 0+500 - 1+300 LT

            


ชั้น 2 กม.ที่ 0+900 - 1+350 LT

         

ชั้น 2 กม.ที่ 1+350 - 2+350 LT

      

      

ชั้น 2 กม.ที่ 1+650 - 1+950 LT

         

ชั้น 3 กม.ที่ 0+100 - 0+950 RT

              

            

ชั้น 3 กม.ที่ 0+950 - 1+300 LT,RT

    

    

ชั้น 3 กม.ที่ 1+950 - 2+650 LT

             

            

ชั้น 3 กม.ที่ 2+400 - 2+650 LT

    

    
ชั้น 3 กม.ที่ 2+400 - 2+650 RT

             

            

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น