3 งานเคลียร์ริ่ง เดือนธันวาคม 2562 

3 งานเคลียร์ริ่ง เดือนธันวาคม 2562

กม.ที่ 6+900 - 7+000 LT

      

      

กม.ที่ 7+000 - 8+300 LT

          

กม.ที่ 7+600 - 8+400 RT

      

    

กม.ที่ 16+000 - 16+600 RT

             

กม.ที่ 16+700 - 17+300 LT

      

      

กม.ที่ 18+000 - 18+500 LT

              

กม.ที่ 18+850 - 19+450 LT

      

       

กม.ที่ 19+000 - 19+450 RT

    

    

กม.ที่ 19+400 - 19+893 LT

      

                 

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น