2 งาน Scarify & Mix Process เดือนธันวาคม 2562 

2 งาน Scarify & Mix Process เดือนธันวาคม 2562

ชั้น 1 กม.ที่ 0+100 - 0+900 RT

             

            

ชั้น 1 กม.ที่ 0+750 - 1+300 RT

          

ชั้น1 กม.ที่ 2+650 - 2+775 LT

      


ชั้น 2 กม.ที่ 0+100 - 0+500 RT

         

ชั้น 2 กม.ที่ 0+100 - 0+900 LT

      

      

ชั้น 2 กม.ที่ 0+450 - 0+900 RT

         

ชั้น 2 กม.ที่ 0+900 - 1+300 LT

              

            

ชั้น 2 กม.ที่ 0+925 - 1+850 RT

    

    

ชั้น 2 กม.ที่ 1+300 - 1+900 LT

              

            

ชั้น 2 กม.ที่ 1+650 - 1+900 LT

    

    

ชั้น 2 กม.ที่ 1+850 - 2+000 RT

                

ชั้น 2 กม.ที่ 1+950 - 2+350 LT

              

ดิชั้น 2 กม.ที่ 2+150 - 2+600 RT

      

            

ชั้น 3 กม.ที่ 0+100 - 0+500 RT

          

ชั้น 3 กม.ที่ 0+150 - 0+950 LT

             

            

ชั้น 3 กม.ที่ 0+950 - 1+600 RT

         

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น