เข้าสู่ระบบ

บทความ
ไม่พบข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา
2 เมษายน 2566

ลิงค์เพื่อนบ้าน
ไม่พบข้อมูล

รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


สถิติของเว็บไซต์
24/07/2562
02/03/2566
772828
17119

ติดต่อเรา

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 ภาพถ่ายการปฏบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 

งานลำดับที่ 6 งานเบ็ดเตล็ด

        6.1(3.1) งานป้องกันพื้นลาด

                 6.1(3.1.2.1) งานป้องกันพื้นลาดด้วยแมทเทรส (Mattress) ขนาด 2.00X4.00X0.30 ม.

6.1(3.1.4) งานป้องกันพื้นลาดและท้องคลองด้วยหินทิ้ง

                  

 

                  

 

งานลำดับที่ 6 งานเบ็ดเตล็ด

        6.2(1.8) งานอาคารระบบระบายน้ำอื่นๆ

                   6.2(1.8.2) งานก่อสร้างเขื่อน(ไม่รวมเสาเข็ม