เข้าสู่ระบบ

บทความ
ไม่พบข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา
2 เมษายน 2566

ลิงค์เพื่อนบ้าน
ไม่พบข้อมูล

รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


สถิติของเว็บไซต์
24/07/2562
02/03/2566
772923
17119

ติดต่อเรา

เดือนกันยายน 2565 

                                   ภาพถ่ายการปฏบัติงาน เดือนกันยายน 2565

 

งานลำดับที่ 1 งานรื้อรางระบายน้ำ คสล.เดิม

                 1.9 งานรื้อรางระบายน้ำ คสล.เดิม

                   1.9.1 งานรื้อรางระบายน้ำ คสล.เดิม

                  

 


                  

 

งานลำดับที่ 2 งานดิน

          2.3(2)  งานทรายถมคันทาง

 

            2.3(3)  งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือโครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ

 

                  

 งานลำดับที่ 3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

3.1(2)  งานรองพื้นทางดินซีเมนต์

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

                  

 

งานลำดับที่ 4 งานผิวทาง

4.4(1.1)  ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา  20  ซม.

                  

 

งานลำดับที่ 5 งานโครงสร้าง

 

5.1(19) งานพื้นและผนัง คสล.รองรับโครงสร้างทาง

                  

 

งานลำดับที่ 6 งานเบ็ดเตล็ด

6.1(1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด (CONCRETE SLOPE PROTECTION)

 

6.9  งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง