เข้าสู่ระบบ

บทความ
ไม่พบข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา
2 เมษายน 2566

ลิงค์เพื่อนบ้าน
ไม่พบข้อมูล

รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


สถิติของเว็บไซต์
24/07/2562
02/03/2566
772936
17119

ติดต่อเรา

ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2565 

 ภาพถ่ายการปฏบัติงาน เดือนกรกฎาคม 2565

 

งานลำดับที่ 2 งานดิน

                 2.3(1.2)  งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)

                 2.3(3)  งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือโครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ          

        

                  

 

 

                  

 

          งานลำดับที่ 3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

3.1(2)  งานรองพื้นทางดินซีเมนต์

                        3.4(1)  งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต          

                  

 

 

                   

 

งานลำดับที่ 4 งานผิวทาง

4.4(1.1)  ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา  20  ซม.

 

4.4(1.2)  ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา  15  ซม. (ทางเชื่อม)

               

 

             

 

งานลำดับที่ 5 งานโครงสร้าง

5.1(16) งานเสาเข็มตอกหล่อสำเร็จ

 

5.2(1)  งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่

              

 

งานลำดับที่ 6 งานเบ็ดเตล็ด

6.1  งานป้องกันพื้นลาดและท้องคลอง

 

6.1(3.1)  งานป้องกันพื้นลาด