เข้าสู่ระบบ

บทความ
ไม่พบข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา
2 เมษายน 2566

ลิงค์เพื่อนบ้าน
ไม่พบข้อมูล

รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


สถิติของเว็บไซต์
24/07/2562
02/03/2566
772908
17119

ติดต่อเรา

รายละเอียดสัญญา 

รายละเอียดสัญญาจ้างก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนในการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดสัญญาจ้างดังต่อไปนี้

สัญญาจ้าง                :     เลขที่ 106/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ผู้ว่าจ้าง                   :     กรมทางหลวงชนบท

ผู้รับจ้าง                      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. รุ่งเรืองคอนกรีต

วงเงินค่าก่อสร้าง        :    259,000,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง       :    900 วัน

วันเริ่มสัญญา            :    วันที่ 22 มิถุนายน 2562

วันสิ้นสุดสัญญา         :    วันที่ 6 มกราคม 2565

 

 

รายละเอียดสัญญาผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างในการปฏิบัติงานควบคุมงานการก่อสร้างของผู้รับจ้างโดยมีรายละเอียดสัญญาจ้างดังต่อไปนี้

สัญญาจ้าง             :     เลขที่  สกท.12/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ผู้ว่าจ้าง                 :    กรมทางหลวงชนบท

ผู้รับจ้าง                   บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด

วงเงินค่าจ้าง           :    8,530,000 บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  :   900 วัน 

วันเริ่มสัญญา           :   วันที่  22  กรกฎาคม 2562 

วันสิ้นสุดสัญญา       :   จนกว่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา