เข้าสู่ระบบ

บทความ
ไม่พบข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา
2 เมษายน 2566

ลิงค์เพื่อนบ้าน
ไม่พบข้อมูล

รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


สถิติของเว็บไซต์
24/07/2562
02/03/2566
773016
17120

ติดต่อเรา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1492/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1 นายไกวัลย์ โรจนานุกุล
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ประธานกรรมการ
2 นายพฤษก  ศรีบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ
3 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุิ์   กรรมการ
4 นายเดโช  ชนะสุวรรณ์ 

นิติกรชำนาญการพิเศษ  สบก. 

กรรมการ
5 นายบัญชา  บุญเทียม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สกท.  กรรมการ
6 นายศิริศักดิ์  พันธุ์วิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สกท.  กรรมการ

 

 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น