เข้าสู่ระบบ

บทความ
ไม่พบข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

เมนูซ้าย/ขวา

นาฬิกา
2 เมษายน 2566

ลิงค์เพื่อนบ้าน
ไม่พบข้อมูล

รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


สถิติของเว็บไซต์
24/07/2562
02/03/2566
772891
17119

ติดต่อเรา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 

ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1474/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างมีรายนามดังต่อไปนี้

 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
1 นายจตุพร  เรืองจุติโพธิ์พาน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเสษ   สกท.
เป็นประธานกรรมการ
2 นายบัญชา  บุญเทียม
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเสษ   สกท. เป็นกรรมการ
3 นายยุทธพงศ์ ปูนปอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน         สกท.
เป็นกรรมการ
4 นายนำชัย  อาภรณ์รัตนานนท์ 
 นายช่างโยธาชำนาญงาน        สสอ. เป็นกรรมการ
5 นายวงศกร  ฮาดวิเศษ
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ             สกท.  เป็นกรรมการ


 คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น